Dusit Thani College Logo

Dusit Thani College

Dusit Thani College Picture

วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นสวนหนึ่งในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวในเมืองไทยที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 40 ปี และขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่นี่เรามุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฏี โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวโดยตรง และในภาคปฏิบัติที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา เราคือก้าวแรกของการเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การความเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต

Contact Person
ลภัสรดา   พิจารณา
ผู้ดูแลหลักสูตร

Email : laphatrada.pi@dtc.ac.th
Tel. 027218469   

1 Soi Kaenthong, Nongbon, Pravet,  Bangkok,  10250.
Press Releases
Post Date Pic News
04-Jan-2019
วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท...

30-Nov-2018
วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดโอกาสการเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ท เม้นต์ เข้าอบรมหลักสูตร Mini MBA ด้านอุตสาหกรรมบริการ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เจาะลึกทุกเรื่องธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ อาทิ เศรษฐกิจ การลงทุน การตลาด การขายยุคดิจิตอล รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากร สอนโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเ...

02-Oct-2018
วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ แบบเจาะ...

13-Jul-2018
วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารรายได้มืออาชีพ 8 วัน สำหรับเจ้าของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารรายได้ และผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองไปทำงานในส่วนบริหารรายได้ ให้เข้าใจในหลักการบริหารรายได้เบื้องต้น ไปจนถึงขั้นเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มยอดขาย และทำกำไรสูงสุดให้กับโรงแรม รีสอร์ท โดยสามารถกำหนดราคาขาย และเลือกกลุ่มลูกค้าได้อย่า...

09-May-2018
กรุงเทพฯ-วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ เสริม เพิ่มความรู้ และเข้าใจหลักการบริหารจัดการในทุกภาคส่วนของโรงแรม อาทิเช่น หลักสูตรการบริหารรายได้ หลักสูตรการบริหารงานขาย หลักสูตรการเงินและการบัญชี หลักสูต...

02-Apr-2018
กรุงเทพฯ-วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์...
1 to 6
(6 Press Releases)