Dusit Thani College

27 เมษานี้! ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ทั่วภาคใต้ห้ามพลาด

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แบบเจาะลึกทุกภาคส่วนของโรงแรม อาทิเช่น กฎหมายโรงแรม การบริหารงานบุคคล การบริหารงานแม่บ้าน กลยุทธ์การตลาด การขาย การบริหารรายได้ เป็นต้น โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม พร้อมเสริมมุมมองธุรกิจด้วยการศึกษาดูงานโรงแรมตัวอย่างในเครือดุสิตธานี โดยผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุสิตธานี สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้จัดการโรงแรมได้ตามเกณฑ์ที่กรมการปกครองกำหนด

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร.02-721-8469-72 ต่อ 605 หรือ E-mail: laphatrada.pi@dtc.ac.th

Post Date : Mon, 04 Mar 2019, 11:30:05
Contact Person
ลภัสรดา   พิจารณา
ผู้ดูแลหลักสูตร

Email : laphatrada.pi@dtc.ac.th
Tel. 027218469   

1 Soi Kaenthong, Nongbon, Pravet,  Bangkok,  10250.