Hilton Pattaya

โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดกิจกรรม Global Week of Service สร้างแปลงผักกางมุ้งเพื่อน้อง

โรงแรมฮิลตัน พัทยา นำโดยคุณรูดอล์ฟ โทรสเลอร์ ผู้จัดการทั่วไป, คุณมนตรี สัตย์ธรรม ผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล ฮิลตัน ประเทศไทย และตัวแทนพนักงาน ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย จัดกิจกรรม Global Week of Service โดยการสร้างแปลงผักกางมุ้งให้แก่โรงเรียนวัดดอนลาน มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับน้องๆอีกด้วย

โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ที่ได้จากการขายตุ๊กตาหมีเพื่อการกุศล ให้แก่มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างแปลงผักกางมุ้งให้แก่โรงเรียนวัดดอนลาน มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากการบริจาคเงินดังกล่าว ทีมผู้บริหาร ตัวแทนพนักงานกว่า 30 คน และทีมงานจากมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ยังได้ร่วมมือร่วมแรงกันทำกิจกรรมต่างๆในการก่อสร้างแปลงผักกางมุ้ง ได้แก่ การพรวนดิน, การผสมปุ๋ย, การปลูกผัก และการเทพื้นทางเดิน โดยแปลงผักกางมุ้งดังกล่าว ทางโรงเรียนฯจะนำผลผลิตไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแก่น้องๆนักเรียน เพื่อน้องๆจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดสารพิษ อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรแก่คุณครู และนักเรียน และสามารถนำไปต่อยอด เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการสร้างอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย

ทางโรงแรมฯยังได้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้องๆมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ และติดตั้งพัดลมเพดานในบริเวณโรงอาหาร, การบริจาครองเท้านักเรียน, การบริจาค อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์การกีฬา นอกจากนี้ยังได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน ผลไม้ นม และขนมอีกมากมาย เพื่อเติมเต็มความสุขของน้องๆในช่วงเวลากลางวันอีกด้วย

กิจกรรม Global Week of Service เป็นกิจกรรมที่โรงแรมในเครือฮิลตันทั่วโลกจัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายในการช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และยั่งยืน โดยโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ริเริ่มโครงการตุ๊กตาหมีเพื่อการกุศลขึ้น และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการขายตุ๊กตาหมี ไปเป็นทุนในการสร้างสรรค์โครงการดีๆเพื่อสังคม เช่น การสร้างสนามเด็กเล่นแก่เด็กออทิสติก, การสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ และการสร้างแปลกผักกางมุ้ง เป็นต้น

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ที่ www.facebook.com/PattayaHilton


Hilton Pattaya Celebrates Hilton’s Annual Global Week of Service

During Hilton’s annual Global Week of Service, Hilton Pattaya led by Mr.Rudolf Troeslter, general manager, Mr.Montree Sattham, director of human resources Hilton Thailand and team members have built a greenhouse for Wat Don Lan School in Ayutthaya. For nearly 100 years, Hilton has seen a world that can be made better through genuine hospitality. Hilton Pattaya’s efforts are a part of Hilton’s weeklong celebration recognizing the company’s year-round commitment to serving and enriching the communities where Team Members live, work and travel.

Hilton Pattaya donated THB 200,000 by fundraising from ‘Teddy for Charity’ campaign to Habitat for Humanity Thailand for sponsorship of a greenhouse for Wat Don Lan School in Phak Hai District, Ayutthaya. Not only the donation, Hilton Pattaya management team and more than thirty team members together with the team of Habitat for Humanity Thailand also helped each other to build a greenhouse including shoveling, mixing fertilizer, planting and making concrete floor. The organic produce from this project will be used for the students’ lunch to ensure that they get the fresh and good quality of food. In addition, the greenhouse is used as an agricultural learning center for teachers and students as well.

Other activities also were organized to improve the students’ living including the maintenance of tables, benches and fans at the canteen, the donation of student shoes, stationery, sport equipment and enjoy the lunch together.

As a part of Hilton’s strategy, the company aims to create a positive impact in the communities. Not only the environmental conservation, the company also invests in many programs to help women and youth around the world. Hilton Pattaya initiated ‘Teddy for Charity’ fundraising campaign and organized the corporate social responsibility activities during the Global Week of Service to support the local communities such as building a playground for autistic children, building houses for families in need and building a greenhouse for the school.

For more information of our corporate social responsibility campaigns, please follow us on Facebook www.facebook.com/PattayaHilton

Post Date : Thu, 26 Jul 2018, 15:06:19
Contact Person
Hilton  Pattaya
Marketing Communications Executive

Email : panisara.hiransri@hilton.com
Tel. 038 253 000   Fax. 038 253 001

333/101 Moo 9, Nong Prue, Banglamung, Pattaya,  Chonburi,  20260.